Bestellen: BIJNA GRATIS

De leerlijn is gemaakt met subsidie van het Leraren Ontwikkel Fonds (L.O.F.).
Daarom wordt hij gratis ter beschikking gesteld aan het Nederlandstalige onderwijsveld.
Wel wordt een bijdrage gevraagd van 20 euro in de kosten (USB-wafer, porti, kosten website/stichting).
S.v.p. overmaken naar Stichting ProRoBo Vlissingen NL06 ING 0008 1310 34
Ter bescherming van het copyright verloopt bestelling via locatieleiders.
U ontvangt een USB-wafer met 8 handleidingen + werkbladen/boekjes voor:
Bee-Bot, Ko de Kraker, Blue-Bot, Scratch JR, Kodable 1, Scratch, Pro Bot, The Foos 1.

Leerlijn bestellen