Ontstaan

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor programmeren in het basisonderwijs. In enkele Europese landen is het al een verplicht vak, bijvoorbeeld in Groot-Brittannie waar kinderen vanaf 4 jaar leren programmeren. In een snel digitaliserende samenleving is het nodig dat leerlingen niet alleen apparaten met computerprogramma's leren bedienen, maar dat ze ook begrijpen hoe die werken, en leren die te beheersen, dus ze opdrachten laten uitvoeren. En dat is nu precies coderen of programmeren.

Kan dat ook in Nederland? Programmeren vanaf 4 jaar door alle leerlingen? Het antwoord is JA. Met steun van het Leraren Ontwikkel Fonds is een dbase gemaakt van meer dan 150 materialen en middelen. Daaruit zijn 8 materialen en middelen gekozen waarmee de leerlijn is opgezet. Eind 2016 werd de leerlijn, hij was toen nog niet helemaal af, genomineerd voor de Nationale Onderwijs Prijs en in 2017 bekroond door stimuleringsprijs van Mediawijzer.net.  De leerlijn is nu zover af dat hij gedeeld kan worden met het Nederlandstalige onderwijsveld.