Algemeen

Alle modules bestaan uit een handleiding van 32 bladzijden, aangevuld met werkbladen of een werkboek.

In iedere handleiding komt aan de orde:

  • Inleiding en verantwoording: waarom juist dit materiaal/leermiddel in de leerlijn
  • Beschrijving van het materiaal/middel
  • Getting started: hoe te beginnen
  • Nuttige adressen en websites
  • Lessuggesties of een complete lessenserie
  • Differentiatie en didactische tips