Pro-Bot

Pro-Bot is een programmeerbare racewagen, geschikt voor de bovenbouw. Ingetoetste commando’s worden weergegeven in een display op de racewagen. Uitermate geschikt voor debuggen. Er kunnen in het geheugen 32 procedures (programmablokjes) worden vastgelegd. Met het computerprogramma Probotix kunnen ook routes op de pc worden geprogrammeerd. Met sensoren voor licht, geluid en aanraking kunnen conditions (if/then) worden geoefend.


De module Pro-Bot bestaat uit een handleiding en een werkboek. De handleiding biedt een overzicht van alle functies van Pro-Bot die elk afzonderlijk kunnen worden verkend. Daarnaast zijn er 13 uitgewerkte lessen met opdrachten in het werkboek. Wie het computerprogramma Probotix erbij gebruikt treft een complete Nederlandstalige handleiding. Ook komen de  diffe-rentiatiemogelijkheden aan de orde + didactische tips.