The Foos 2


The Foos is een gratis webbased programma dat tevens voor IOS en Android beschikbaar is. Het programma is geschikt voor de gehele basischool. De Foos zijn hele kleine wezentjes die in het aller diepste binnenste van pc's, tablets en smartphones zitten. Leerlingen worden uitgedaagd problemen op te lossen waarmee The Foos kampen.

Module The Foos 2 is bestemd voor de bovenbouw en bestaat uit een handleiding, werkboek en antwoordenboek. In de handleiding wordt bij "Getting Started" beschreven hoe leerkracht- en leerlingenaccounts aan te maken en hoe leerlingen te volgen. In het hoofdstuk "Leerlijn" staan 10 lessen uitgewerkt met opdrachten in het werkboek. Aan de orde komen o.a. de basis programmeerconcepten als sequencing, conditional statement, loops, events e.d.

The Foos 1 is een module voor de onderbouw (geschikt vanaf groep 1 want geen leesvaardigheid vereist) en wordt in de loop van 2018 aan de leerlijn toegevoegd. Hier komen voorwaarden aan de orde zoals sorteren en ordenen, waarna op een uitdagende manier de eerste stappen op de basisprogrammeer concepten als sequencing en conditions worden gezet.